ŠMAHEL, Milan. Problematika podrobnosti zpracování pasportizace objektů pozemních staveb. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 97-102 [cit. 2022-05-16]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42847

Uložit do Citace PRO