BRADÁČ, Albert, Marek SEMELA, Jan SCHEJBAL, et al. Zajímavé výsledky vav činnosti úsi v oblasti analýzy silničních nehod. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 113-120 [cit. 2022-12-08]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42849

Uložit do Citace PRO