CIĘPKA, Piotr, Adam REZA, Jan UNARSKI a Wojciech WACH. Měření dohlednosti s využitím systému lmk. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 121-136 [cit. 2021-7-30]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42850
Uložit do Citace PRO