MAZÁNKOVÁ, Martina a Aleš VÉMOLA. Dopravní nehoda v důsledku selhání lidského faktoru. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 233-244 [cit. 2022-05-22]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42857

Uložit do Citace PRO