MACHAN, Jaroslav, Pavel NEDOMA a Jiří PLÍHAL. Představení projektu icompose - integrované řízení sdruženého pohonu a duálního zdroje energie u plně elektrických vozidel. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 245-253 [cit. 2021-03-03]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42858
Uložit do Citace PRO