ŘEHÁK, Miloslav, Marek SEMELA a Ivo DRAHOTSKÝ. Hodnocení poruch jako příčin havárií automobilů. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 254-271 [cit. 2021-11-27]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42859
Uložit do Citace PRO