MINÁŘ, Petr. Návrh a optimalizace prostoru hydrostatické kapsy [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4286. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.

Uložit do Citace PRO