BRADÁČ, Albert a Petr DAŇHEL. Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2014. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 296-310 [cit. 2021-9-20]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42862
Uložit do Citace PRO