ŠAFRÁNEK, Zbyněk. Ověření přesnosti výběrových metod použitých při hodnocení škod zvěří okusem. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 359-363 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42870
Uložit do Citace PRO