NĚMCOVÁ, Aneta, Peter SKELDON, George THOMPSON, Stuart MORSE, Jan ČÍŽEK a Bohumil PACAL. Influence of plasma electrolytic oxidation on fatigue performance of AZ61 magnesium alloy. CORROSION SCIENCE [online]. Elsevier, 2014, 2014(82), 58-66 [cit. 2021-12-09]. ISSN 0010-938X. Dostupné z: doi:10.1016/j.corsci.2013.12.019

Uložit do Citace PRO