SEDLÁČEK, Tomáš. RLXY [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42889. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Slavomír Krekovič.
Uložit do Citace PRO