ZEZULA, Miroslav. Online detekce jednoduchých příkazů v audiosignálu [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4291. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Krejsa.

Uložit do Citace PRO