BRYNDZA, Ivan. Acceleration Unit for HTTP Headers Identification in FPGA. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 34-36 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42922
Uložit do Citace PRO