KODYM, O. Segmentation of Hippocampus in MRI Data. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 71-73 [cit. 2021-5-18]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42934
Uložit do Citace PRO