PECEN, V. Microwave Power Amplifier. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 103-105 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42944
Uložit do Citace PRO