KARMAZÍNOVÁ, K. Plasmide DNA Isolation from Bacteria and Transfection to HEK293 Cell Line. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 125-127 [cit. 2023-01-31]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42951

Uložit do Citace PRO