ŠLANCAR, M. QRS Complex Detection in Multilead ECG Signals. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 143-145 [cit. 2020-09-28]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42957
Uložit do Citace PRO