CSIBA, P. Narrowband Power Line Comunication Based on G3 PLC and PRIME Standarts. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 147-149 [cit. 2021-03-03]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42958
Uložit do Citace PRO