GAJA, T. Broadband Linear Antenna Array for BAN Applications. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 150-152 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42959

Uložit do Citace PRO