SVOBODNÍK, P. Modelling of Wireless Network Coding. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 153-155 [cit. 2023-03-22]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42960

Uložit do Citace PRO