JANEČEK, D. Heuristic model in joint EEG-fMRI analysis. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 209-211 [cit. 2022-08-18]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42978

Uložit do Citace PRO