CZUDEK, A. Simulation of Heat Transfer in Low-Voltage Switchboard MNS. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 268-270 [cit. 2021-5-6]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42997
Uložit do Citace PRO