FAZEKAS, Tibor. Ideový návrh zkušebního modelu pro studium vlastností elektrického oblouku nn [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4300. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Vávra.
Uložit do Citace PRO