BAY ABO DABBOUS, S. Full-wave recifier based on differential difference current conveyor for LV LP application. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 342-346 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43020
Uložit do Citace PRO