KUCHTOVÁ, Z. A New Students Development Board for Embedded Systems. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 361-365 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43024

Uložit do Citace PRO