MOJROVÁ, B. Comparison of Dry and Wet Oxidation Process during Low Pressure Boron Diffusion with BBR3 in Solar Cell Production. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 376-380 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43027
Uložit do Citace PRO