ŠŤASTA, Pavel. Využití čistírenských kalů jako alternativního paliva [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4303. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Petr Stehlík.
Uložit do Citace PRO