DABOUL, M. a V. WASSERBAUER. Laboratory testing of the communication based protection relays. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 413-417 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43034
Uložit do Citace PRO