MAKHLOUF, N. Chalenges of integration of smart antennas in Ad Hoc NETwork. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 428-433 [cit. 2021-9-21]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43037
Uložit do Citace PRO