ISHKOVA, I. Detection of Eccentricity and Broken Rotor Bar Faults by Means of Monitoring of Current and Magnetic Flux Density Spectrums. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 610-614 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43072

Uložit do Citace PRO