NOVOTNÝ, F. Preparation of the Stand-alone TRACE Model for NEACRP-L335 Benchmark. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 631-635 [cit. 2020-12-04]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43076
Uložit do Citace PRO