PITRON, J. Mathematical model of heat pump. In: Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 636-640 [cit. 2020-12-04]. ISBN 978-80-214-5148-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43077
Uložit do Citace PRO