DVOŘÁK, Pavel. Detekce a segmentace mozkového nádoru v multisekvenčním MRI [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43081. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zdeněk Smékal.

Uložit do Citace PRO