WAGNER, Miroslav. Návrh komunikační strategie nové pobočky realitní kanceláře [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43084. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.

Uložit do Citace PRO