LIBICH, Jiří. Záporná elektroda pro lithno-iontové akumulátory [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43086. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Vondrák.

Uložit do Citace PRO