VYROUBAL, Petr. Elektro-hydrodynamický model pro bioimpedanční pletysmografii [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43087. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Maxa.

Uložit do Citace PRO