STANKOVIČOVÁ, Jana. Change management v prostředí vybraných sportovních organizací [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43088. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Blahutková.
Uložit do Citace PRO