SOBOLA, Dinara. Nedestruktivní lokální diagnostika optoelektronických součástek [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43100. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyziky. Vedoucí práce Pavel Tománek.
Uložit do Citace PRO