ANDRLOVÁ, Zuzana. Návrh rozvoje internacionalizační strategie společnosti Heinrich Huhn na mexickém trhu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43116. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO