ŠICNER, Jiří. Charakterizace sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech křemíkových solárních článků [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43118. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyziky. Vedoucí práce Pavel Koktavý.

Uložit do Citace PRO