MACHÁČEK, Martin. Měření doby života nosičů proudu ve strukturách křemíkových solárních článků [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4312. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Boušek.

Uložit do Citace PRO