ŠESTÁK, Jozef. Vícerozměrné separace v kapalné fázi [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43137. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Vladislav Kahle.

Uložit do Citace PRO