NGUYEN, Anh Khoa. Návrh rozvoje internacionalizační strategie strategie podniku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43163. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.

Uložit do Citace PRO