ENGL, Ondřej. Návrh konceptu účinné přípravy expatriotů na jejich působení v České republice [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43164. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.

Uložit do Citace PRO