NOVÁK, Roman. Kritická analýza vstupu společnosti na německý trh a porovnání s analýzou expanze společnosti na polský trh [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43166. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vít Chlebovský.

Uložit do Citace PRO