POLÁK, Václav. Návrh zavedení informačního systému K2 [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4321. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Vladimír Bartošek.
Uložit do Citace PRO