SMOLÍKOVÁ, Iveta. Návrh výběrového řízení ve společnosti H&M, s.r.o [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4329. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO