ŠEVČÍK, Igor. Povrchové úpravy plastových dílů pro pokovování [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43301. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.
Uložit do Citace PRO