ZBORNÍK, Radek. Nůžky na kovový odpad [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/43303. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Brandejs.
Uložit do Citace PRO