KRATOCHVÍLOVÁ, Romana. Rozpustnost a disociace huminových kyselin [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4336. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martina Klučáková.

Uložit do Citace PRO